Szolgáltatási szerződés

általános szerződési feltételekkel egybefoglalt, egységes szerkezetben

– hatályos 2018. április 1. napjától –

– módosítva 2019. december 1. napján –

 1. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya

1./ A jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés) Ferentzy-Kiss Adrienn Virág egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.

2./ A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a www.kissvirag.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott és Ügyfél által igénybe vehető III. fejezetben megjelölt szolgáltatásra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi média felületen (instagram.com/viragakiss) megjelenített, szolgáltatásnak minősülő tartalmakra.

3./ A jelen szerződés 2018. április 1. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a 2019. december 1. napjával módosított, hatályos állapotot tartalmazza.

4./ Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató e-mail útján valamennyi Ügyfelet, akivel Szolgáltatónak aktív jogviszonya áll fenn tájékoztat azzal, hogy a már megkötött szerződések vonatkozásában a módosítások és kiegészítések csak Ügyfél kifejezett, erre vonatkozó írásbeli, e-mail útján közölt hozzájárulásával lépnek hatályba. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Ügyfelekre, a módosított szerződési feltételek irányadók.

5./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

 1. A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató adatai.

1./ A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a jelen fejezetben foglaltak szerint: 

2./ Ügyfél szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a www.kissvirag.com elnevezésű weboldalán közzétett, a III. fejezetben feltüntetett szolgáltatás típusok közül az Ügyfél által választott adott szolgáltatáshoz tartozó megrendelő lap (a továbbiakban: megrendelő lap) kitöltésével és Szolgáltató részére való megküldésével jelzi, az alábbiak szerint: 

3./ A jelen szerződés elfogadása: Ügyfélnek a kitöltött megrendelő lap Szolgáltató részére való megküldésével egyidejűleg van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a megrendelő lap kitöltési felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Ügyfél a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálását követően a „Megrendelés” menüpontra kattintva jelezheti Szolgáltató részére.  Azzal, hogy Ügyfél elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a „Megrendelés” menüpontra kattintva benyújtja Szolgáltató részére a jelentkezési igényét (a továbbiakban: jelentkezés), Ügyfél a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt. 

4./ A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel a szolgáltatási díj Szolgáltató megjelölt bankszámlájára egyösszegű teljesítéssel hiánytalanul beérkezik.

5./ A Szolgáltató adatai:

Név: Ferentzy-Kiss Adrienn Virág egyéni vállalkozó 

Székhely és postai cím: 2096 Üröm, Völgyliget sétány 43. B.

Nyilvántartási szám: 52337848

Adószám: 68847937-1-33

Statisztikai számjel: 68847937960423113

E-mail cím: viragkissfitness@gmail.com

 1. A szolgáltatások tartalma és a szolgáltatás díja

1./ Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1.1. Személyre szabott étrendek: a személyre szabott étrend csomagok a választott csomagtól függően tartalmaznak egyénre szabott étrendet és – csomagtól függően – ahhoz fűződő további szolgáltatásokat, a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Ügyfél a Szolgáltató egyes csomagjainak tartalmát a weboldalon a kívánt csomag típusra kattintva ismerheti meg. A választható csomag típusok az alábbiak:

a) Diétás étrend

b) Alakformáló étrend

c) Exkluzív étrend

d) Lefogyok az esküvőmre

e) Speciális étrend

1.2. Életvezetési tanácsadás: az életvezetési tanácsadás csomagok coaching alkalmakat, programokat tartalmaznak a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Ügyfél a Szolgáltató egyes csomagjainak tartalmát a weboldalon a kívánt csomag típusra kattintva ismerheti meg. A választható csomag típusok az alábbiak:

 1. Négyszemközt – Velem
 2. Minicsomag
 3. Változtatok az életemen

1.3. Személyre szabott edzésterv: a személyre szabott edzésterv csomagok a választott csomagtól függően tartalmaznak személyre szabott edzéstervet és ahhoz fűződő szolgáltatásokat a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Ügyfél a Szolgáltató egyes csomagjainak tartalmát a weboldalon a kívánt csomag típusra kattintva tekintheti meg. A választható csomag típusok az alábbiak:

 1. Fogyókúrás edzésterv
 2. Szálkásító edzésterv
 3. Újra jó formába hozom magam!
 4. Lapos has edzésterv
 5. Kerek fenék edzésterv 

1.4. Lepd meg szeretteidet: az Ügyfél által harmadik személy részére ajándékba adható csomagok a választott csomagtól függően tartalmaznak személyes konzultációt, edzést, illetve táplálkozási tanácsadást személyesen Szolgáltatóval és ahhoz fűződő szolgáltatásokat a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Ügyfél a Szolgáltató egyes csomagjainak tartalmát a weboldalon a kívánt csomag típusra kattintva tekintheti meg. A választható csomag típusok az alábbiak:

 1. Ajándék személyes konzultáció Kiss Virággal (edzés, étkezés)
 2. Ajándék edzés Kiss Virággal
 3. Ajándék táplálkozási tanácsadás Kiss Virággal

2./ A fenti 1.1./ és 1.3./ pontban foglalt csomagok részletes kérdőívelemzést foglalnak magukban, amely alapján Szolgáltató elkészíti a személyre szabott étrendi ajánlást vagy edzéstervet.

3./ Az 1.2./ pontban foglalt életvezetési tanácsadás csomagok vonatkozásában egy személyes konzultáció alkalom időkerete – amennyiben Szolgáltató weboldalán a mindenkori tartalmi leírás ettől eltérően nem rendelkezik – 60 (hatvan) perc. A személyes konzultációk időpontját és – amennyibben Ügyfél több alkalmas csomagot választ – annak rendszerességét szerződő felek közösen egyeztetik, figyelembe véve a IV. fejezet 11./ pontjában foglaltakat.

4./ A III. fejezetben foglalt egyes szolgáltatás csomagok tartalmának és díjának vonatkozásában a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalom és díj irányadó. Az Ügyfél által választott és befizetett szolgáltatás csomag tartalmának és díjának az a tartalom és díj tekintendő, amely a szolgáltatás csomag megrendelésekor és megfizetésekor Szolgáltató weboldalán szerepelt.

 1. A rendelés menete és a szerződés teljesítése

1./ Megrendelés: A természetes személy Ügyfél a www.kissvirag.com weboldal „Csomagok” menüpontban található, III. fejezetben foglalt szolgáltatás típusok közül kiválasztja a számára megfelelő, általa igényelt szolgáltatás típust. A kiválasztott szolgáltatás típusra kattintva Ügyfél kitölti az adott szolgáltatás típushoz tartozó megrendelő lapot az abban foglalt adatokkal. A megrendelő lapon megadott adatok helyességéért és pontosságáért kizárólag Ügyfél felelős. Ügyfél a jelen szerződést tartalmazó „Általános Szerződési Feltételek”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadásával, majd a „Megrendelés” gombra kattintva küldi el szerződéskötési szándékát, így a szolgáltatás igénybevételére irányuló szándékát Szolgáltató részére. A megküldött megrendelő lap Szolgáltató e-mail fiókjába érkezik be.

2./ Kapcsolatfelvétel: Szolgáltató – amennyiben leterheltsége engedi, hogy újabb potenciális Ügyféllel vegye fel a kapcsolatot – a beérkezett megrendelő lap feldolgozását követően a szolgáltatási díj rendezésének menetéről és szükséges adatairól szóló tájékoztatót, valamint – bizonyos szolgáltatás csomagok esetében – egy kérdőívet küld Ügyfél részére, Ügyfélnek a megrendelő lapon feltüntetett e-mail címére. Ennek keretében Szolgáltató a jelentkezés leadását követően elektronikus levelében tájékoztatja Ügyfelet azon bankszámlaszámról, amelyre a szolgáltatás díjának megfizetését Ügyfél teljesítheti.

3./ A jelen szerződés megkötése: Ha Ügyfél egyetért a jelen szerződésben foglaltakkal, a szolgáltatási díj megfizetésével kötheti meg a jelen szerződést. Amennyiben Ügyfél nem ért egyet a jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a külön linken közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmával, úgy jelentkezését nem tudja leadni Szolgáltató rendszerébe – ekképpen az „Általános Szerződési Feltételek”, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadása nélkül a „Megrendelés” menüpont nem kattintható. Amennyiben Ügyfélnek észrevételei, kérdései, illetve módosítási igénye merül fel a jelen szerződés feltételei, illetve Szolgáltató adatkezelési tevékenysége vonatkozásában, úgy azt Szolgáltatónak a jelen szerződésben megjelölt e-mail címére küldött elektronikus levelében jelezheti. Amennyiben feleknek sikerül a jelen szerződést, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót kölcsönös akaratnyilatkozatuknak megfelelően egyeztetni, úgy kölcsönös akaratnyilatkozatuk esetén a jelen szerződés, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti, vagy egyedi feltételekkel, módosított tartalommal köthetik azt meg. Ügyfél egyoldalú akarata esetén, amennyiben Szolgáltató számára az Ügyfél által meghatározott módosítási igények nem elfogadhatók, úgy a felek között szerződés nem jöhet létre és Ügyfél a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

4./ A szolgáltatási díj megfizetése: A szolgáltatási díj megfizetése minden esetben kizárólag egyösszegben a Szolgáltató által elektronikus levelében megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással vagy közvetlen banki pénztári befizetéssel teljesíthető. Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetése vonatkozásában előzetes teljesítésre jogosult, akképpen, hogy a Szolgáltató weboldalán közzétett bankszámlaszámra Szolgáltató jelen pontban foglalt tájékoztató elektronikus levelét megelőzően teljesíti a szolgáltatási díj megfizetését. A szolgáltatási díj teljes összegének Szolgáltató számlájára való tényleges beérkezésével kezdődően Ügyfél szerződéses jogviszonyba lép Szolgáltatóval, és felek elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen szerződésben foglalt általános szerződési felételeket. Amennyiben Ügyfél a fizetendő szolgáltatási díj összegénél kevesebbet fizet meg Szolgáltató bankszámlájára, úgy a megfizetett összeg visszafizetésre kerül részére, és Ügyfél elveszíti foglalt helyét a Szolgáltatónál. A visszautalással járó tranzakciós díj megfizetése Ügyfelet terheli. Ügyfél köteles a szolgáltatási díj megfizetésről szóló bizonylatot Szolgáltató részére a befizetést követő három munkanapon belül megküldeni e-mail útján, annak érdekében, hogy helyét lefoglalja Szolgáltató rendszerében.

5./ Számla kiállítása: Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelő lapon feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Ügyfél, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. A számlát Szolgáltató a kapcsolattartás során használatos e-mail címre, elektronikus úton küld meg Ügyfél részére.

6./ Kérdőív kitöltése és visszaküldése: A szolgáltatási díj Szolgáltató számlaszámára való beérkezését követően Szolgáltató – a III. fejezet 1.1./ és 1.3./ pontja szerinti szolgáltatás csomagok esetén – Ügyfél részére e-mail útján kérdőívet (a továbbiakban: kérdőív) küld. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely adott csomag rendelése esetén egyéni esettől és mérlegeléstől függően egyéb adatokat, paramétereket kérjen be Ügyféltől. A kérdőívet Ügyfél Szolgáltatónak a jelen szerződésben megjelölt e-mail címére köteles 1 (egy) hónapon belül visszaküldeni.

7./ Az elkészült csomag átadása: Szolgáltató a kérdőív visszaküldését követően elkészíti a megrendelt csomagot, majd Ügyfélnek az Ügyfél által választott és megfizetett szolgáltatás csomag tartalmától függően a megrendelő lapon megadott e-mail címére online, elektronikus úton (e-mail) vagy – amennyiben ezt a szolgáltatás csomag kifejezetten tartalmazza – személyesen adja át a megrendelt és elkészült csomagot vagy annak a szolgáltatás nyújtás folyamatából adódóan soron következő részét. Ez alól kivételt képeznek azon csomagok, ahol a szolgáltatás csomag mindenkori tartalmából adódóan nem kerül sor külön dokumentum-anyag átadására (pl. kizárólag konzultáció), valamint a III. fejezet 1.4./ pontja szerinti ajándékba adható szolgáltatás csomagok.

8./ Közös edzéssel egybekötött személyre szabott edzésterv: Amennyiben Szolgáltató a III. fejezet 1.3./ pontja szerinti szolgáltatás csomagok részeként Ügyfél részére Szolgáltatóval személyes találkozót biztosít az elkészült csomag átadására és azzal egybekötött közös edzést is biztosít a csomag részeként, úgy annak időpontját szerződő felek egymással közösen egyeztetik. Ügyfél nem jogosult Szolgáltató azon tájékoztatásától, miszerint az Ügyfél által rendelt szolgáltatás csomag elkészült és az átvehető 1 (egy) hónapnál távolabbi időpontra javaslatot tenni. Szerződő felek emellett közös akaratnyilatkozatukkal szabadon határozhatnak meg időpontot az elkészült csomag átvételére és a Szolgáltatóval személyes, közös edzés megtartására, amennyiben ezeket a szolgáltatás csomag kifejezetten tartalmazza. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél a jelen pont szerinti tájékoztatást követő 1 (egy) hónapon belül nem kezdeményezi az időpont meghatározását.

9./ Konzultációval egybekötött személyre szabott étrend: Amennyiben Szolgáltató a III. fejezet 1.1./ pontja szerinti szolgáltatás csomagok valamelyikre részeként (pl. exkluzív étrend) személyes vagy online konzultációt biztosít Ügyfél részére, úgy Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését – így a díj Szolgáltató  bankszámlájára való beérkezését – követő 1 (egy) hónapon belül Szolgáltatóval közösen köteles meghatározni a szolgáltatás kezdő időpontját. A kezdő időpont meghatározásának kezdeményezése Ügyfél kötelezettsége. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél a szolgáltatási díj jelen pont szerinti megfizetését követő 1 (egy) hónapon belül nem kezdeményezi az időpont meghatározását.

10./ „Lepd meg szeretteidet” csomagok felhasználása: A III. fejezet 1.4./ pontja szerinti ajándékba adható szolgáltatás csomagok esetében a szolgáltatás-nyújtás menetét Szolgáltató minden esetben az Ügyfél által megajándékozott harmadik személlyel egyezteti, amely egyeztetést a megajándékozott harmadik személy köteles kezdeményezni a szolgáltatás csomag szolgáltatási díjának megfizetését – így a díj Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését – követő 1 (egy) hónapon belül. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a megajándékozott harmadik személy a szolgáltatási díj jelen pont szerinti megfizetését követő 1 (egy) hónapon belül nem kezdeményezi az időpont meghatározását.

11./ Életvezetési tanácsadás csomagok időpontjának egyeztetése és ütemezése: A III. fejezet 2./ pontjában foglalt életvezetési tanácsadás csomagok vonatkozásában a személyes konzultációk időpontját és – amennyibben Ügyfél több alkalmas csomagot választ – annak rendszerességét szerződő felek közösen egyeztetik. Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését – így a díj Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését – követő 1 (egy) hónapon belül Szolgáltatóval közösen köteles meghatározni a szolgáltatás kezdő időpontját. A kezdő időpont meghatározásának kezdeményezése Ügyfél kötelezettsége. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél a szolgáltatási díj jelen pont szerinti megfizetését követő 1 (egy) hónapon belül nem kezdeményezi az időpont meghatározását vagy amennyiben a további időpontok ütemezésének meghatározását Ügyfél ellehetetleníti vagy jelentősen megnehezíti (pl. Ügyfél nem jelentkezik, nem elérhető, nem jelenik meg a megbeszélt időben és helyen stb.).

12./ Az egyes szolgáltatás csomagok további tartalmának teljesítése: Szolgáltató minden szolgáltatás csomag teljesítése vonatkozásában rész-teljesítésre jogosult, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás – az egyszeri konzultációkat kivéve – egy folyamat, típusából adódóan következik, hogy bizonyos csomagoknál az egyes-rész teljesítések egymásra épülnek (így pl. egy átadott edzésterv vagy étrend csomagot követő kontroll, utánkövetés stb.), így azok egyetlen teljesítéssel át nem adhatók. Szolgáltató ennek megfelelően jogosult az egyes rész-teljesítéseket az Ügyféllel egyedileg egyeztetett és ütemezett időpontokhoz igazítani.

13./ Az utánkövetési időszak: Amely szolgálatások mindenkori tartalma magába foglal 4 (négy) hetes utánkövetési időszakot (a továbbiakban: utánkövetési időszak), ott Ügyfél a Szolgáltató által elkészített csomag átadását követő 1 (egy) hónapon belül Szolgáltatóval közösen köteles meghatározni az utánkövetési időszak kezdő időpontját. A kezdő időpont meghatározásának kezdeményezése Ügyfél kötelezettsége. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést felmondani, amennyiben Ügyfél a szolgáltatási díj jelen pont szerinti megfizetését követő 1 (egy) hónapon belül nem kezdeményezi az időpont meghatározását. 

Az utánkövetési időszak során a Szolgáltató és az Ügyfél a megjelölt időszakon belül e-mail útján tartják egymással a kapcsolatot – Szolgáltató részéről a kissviragetrend@gmail.com e-mail címen –, amely során Ügyfélnek jelentési kötelezettsége van arra nézve, hogy hogyan alakul a testsúlya/formája/közérzete/állapota – annak tükrében, hogy mi miatt fordult a Szolgáltatóhoz. Ügyfélnek fotografikus dokumentálási kötelezettsége semmilyen esetben nincsen. Szolgáltató kötelezettsége az utánkövetési időszakban, hogy az Ügyfél által az megrendelt szolgáltatás csomaggal kapcsolatban feltett kérdésekre legjobb tudása szerint válaszol.

14./ Fotografikus dokumentálás: Ügyfélnek az egyes szolgáltatások teljesítése során önmagáról készült fotografikus dokumentálási kötelezettsége semmilyen esetben nincsen, az minden esetben opcionális, kizárólag Ügyfél ezirányú önkéntes döntésén alapul. Szolgáltató a megrendelő lapon kifejezetten szabad választási lehetőséget biztosít arra Ügyfélnek, hogy hozzájáruljon ahhoz, illetve megtagadja azt, hogy róla az első konzultáció alkalmával Szolgáltató fényképet készítsen.

 1. Felelősség

1./ Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés szerinti bármely szolgáltatás igénybevételét megelőzően e-mailben, de legkésőbb a Szolgáltató által kiküldött kérdőív megválaszolása során Szolgáltatót írásban és egyértelműen tájékoztatja minden nemű betegségéről, egészségügyi kockázatáról vagy bármely más, Ügyfél testi és lelki egészségét érintő vélt vagy valós diagnózisról, tényről vagy feltételezésről. A jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség Ügyfelet a szerződés teljes folyamán terheli és azért kizárólag Ügyfél saját maga felelős. Szolgáltató nem vállal felelősséget Ügyfél semmilyen betegségének vagy más egészségügyi rendellenességének fennálltáért, kialakulásáért vagy kockázatáért, legyen az akár az Ügyfél által bejelentett vagy eltitkol, Ügyfél által tudott vagy számára is ismeretlen, tekintettel arra, hogy a gyógyítás, orvoslás bármely formája nem áll Szolgáltató hatáskörében, Szolgáltató gyógyításra, orvoslásra, betegségek vagy más egészségügyi rendellenességek felismerésére irányuló képesítéssel és végzettséggel nem rendelkezik.

2./ Szolgáltató az Ügyfél által előzetesen ismertetett, személyüket érintő ételintoleranciákat és ételérzékenységeket figyelembe veszi a szolgáltatásnyújtás során, azonban nem felelős azok akár pozitív, akár negatív irányú megváltozásáért. Szolgáltató nem felelős továbbá bármely, a szolgáltatásnyújtást megelőzően, annak során vagy azt követően a jövőben kialakult ételintolerancia és ételérzékenység kialakulásáért, felerősödéséért, illetve más irányú megváltozásáért.

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak, fizikai közérzet javító szolgáltatásnak minősül, amellyel Szolgáltató – a szolgáltatás típusától függően – segíti Ügyfelét az Ügyfél egészségével, edzettségével, illetve életvezetésével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi, mentális vagy fizikai probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató tevékenysége alapján ajánlások, tanácsok, javaslatok, útmutatás és információ közölhetők, a Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást. Szerződő felek rögzítik, továbbá a fentiek alapján Érdeklődő és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a szolgáltatás keretében nyújtott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. A nyújtott szolgáltatást tilos szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben Ügyfél bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

4./ Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben célja a testsúly csökkentése vagy növelése, úgy a súlyváltozás és szemmel látható, testfelépítést érintő változás a szolgáltatás igénybevételének eredményeképp nem garantált. Amennyiben a megvásárolt szolgáltatáscsomagban közölt edzésterveket, étrendi ajánlásokat, tanácsokat, útmutatásokat Ügyfél nem tartja be maradéktalanul, úgy annak eredményéért kizárólag és teljes körűen Ügyfél felelős. Az eredmények személyenként változhatnak, Szolgáltató minden egyes szolgáltatás csomagja egyénre szabott, a Szolgáltatás hatékonysága függ Ügyfél életmódjától. Szerződő felek rögzítik, hogy ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. Tekintettel arra, hogy Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott előírásokat és egyéb ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással, sem más okból nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

5./ Ügyfél köteles a kiküldött kérdőívet legjobb tudása szerint kitölteni, a konzultációk során minden szükséges egészségügyi, fizikai vagy bármely más olyan információt pontosan és helyesen közölni Szolgáltatóval, amely a szolgáltatás minőségét, eredményét bármely mértékben és bármely irányba befolyásolhatja, vagy amelyet Ügyfél egyéb okból szükségesnek tart a szolgáltatás teljesítéséhez, illetve amely információkat Szolgáltató kifejezetten megkövetel. Ennek elmulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6./ A jelen fejezetben foglalt felelősségi szabályok kiterjednek a szolgáltatást igénybe vevő harmadik személyekre is. A felelősségi szabályok és a jelen szerződés teljes tartalmának ismertetése azon harmadik személyekkel, akiket Ügyfél a III. fejezet 4./ pontjában foglalt valamely szolgáltatással megajándékoz, Ügyfél kötelessége.

 1. Kizáró okok

1./ A szolgáltatás igénybevételére irányuló jelentkezés elutasításának indokai (kizáró okok):

a) súlyos betegség;

b) hormonális betegség (kivéve:  Inzulinrezisztencia, PCO/PCOS,  pajzsmirigy alulműködés stb. egyeztetés szerint);
c) tartós emésztőrendszeri betegség (kivéve: ételintoleranciák, ételallergiák);

d) vesebetegség, májbetegség;
e) hisztamin intolerancia, érzékenység; 

f) Candida-fertőzés;
g) cukorbetegség bizonyos típusai;
h) terhesség, szoptatás alatti időszak;
i) 17 éves kor alatti személy;

j) 17. életév betöltését követően a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával lehetséges a szolgáltatások valamelyikét igénybe venni;
k) egyéb, egyéni mérlegelés szerint el nem vállalt egészségügyi állapot.

2./ Az 1./ pontban foglalt kizáró okok és egyéb egészségügyi állapotok vonatkozásában annak mérlegelése, hogy Szolgáltató vállalja-e az Ügyfél által igényelt szolgáltatásnyújtást, Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik.

3./ Az életvezetési tanácsadás tevékenységre irányuló III. fejezet 1.2./ pontjában foglalt szolgáltatás típusok vonatkozásában a szolgáltatás jellegéből adódóan bizonyos kizáró okoktól Szolgáltató eltérően határozhat, így minden esetben javasolt az Ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről Szolgáltatóval előzetesen egyeztetni.

4./ Amennyiben Ügyfél olyan harmadik személyt ajándékoz meg a III. fejezet 4./ pontjában foglalt szolgáltatások valamelyikével, amely megajándékozott harmadik személy a szolgáltatás igénybevételére a jelen fejezetben foglalt valamely, személyében fennálló kizáró ok miatt vagy Szolgáltatónak a mérlegelési jogköréből adódó valamely kizáró ok miatt nem jogosult, úgy az abból eredő jogkövetkezményekért kizárólag Ügyfél felelős, Szolgáltató elszámolási kötelezettséggel nem tartozik, így a megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére nem köteles. Ügyfél a IV. fejezet 10./ pontjában foglalt 1 (egy) hónapos határidőn belül, egyszeri alkalommal jogosult a szolgáltatás igénybevételére alkalmas személyre átruházni az ajándékcsomagot.

5./ Szerződő felek kizárják Szolgáltató felelősségét arra az esetre, ha Ügyfél bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást. Amennyiben Ügyfél bármely jelen fejezetben foglalt kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a szolgáltatás további teljesítését megtagadja.

 1. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, amennyiben Szolgáltató részéről sem történt még szolgáltatásnyújtás, bármely fél jogosult a jelen szerződéstől elállni.

2./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Ez esetben szolgáltatási díjfizetés még nem történt, így pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Szolgáltató a jelen szerződéstől elállni.

3./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Ügyfél előzetesen elfogadott jelentkezését követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indokolás nélkül megtagadja és a szolgáltatást egyoldalúan megszüntesse.

4./ Szerződő felek közös megegyezéssel, az abban meghatározott feltételekkel jelen szerződésüket írásban bármikor megszüntethetik.

5./ Szerződő felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést – kizárólag közös megegyezéssel – írásban (e-mail útján) kiegészítsék vagy a szerződést módosítsák. Szerződő felek a szerződés esetleges további részleteiről jogosultak és kötelesek e-mail útján egyeztetni. A szerződés további kiegészítése vagy a teljesítést terhesebbé tevő módosítása esetén Szerződő felek a szolgáltatási díjban újra megállapodnak.

6./ Amennyiben Szerződő felek a jelen szerződést nem egészítik ki, illetve nem módosítják – közös megállapodás alapján további feladattal és további díjjal – úgy a jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

7./ Szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelt és megfizetett szolgáltatás csomag módosítására nincs lehetőség. Más szolgáltatás csomag megrendelésére kizárólag az adott szolgáltatás csomag teljes összegű megrendelésével van lehetőség, amennyiben szerződő felek ettől eltérően közös megállapodásukban erről nem rendelkeznek.

8./ Szerződő felek a szolgáltatás jellegéből adódóan kizárják a szerződés egyoldalú, rendes felmondással való megszüntetésének lehetőségét. Ügyfél bármely szolgáltatás díjának pontos összegben történő kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja Szolgáltató jelen szerződéses feltételeit. Erre tekintettel Ügyfél a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően bármely indokkal vagy indokolás nélkül (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) úgy dönt, hogy mégsem kívánja igénybe venni a szolgáltatást és ezzel felmondja a jelen szerződést, úgy a szolgáltatás jellegére tekintettel nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, ide nem értve az olyan azonnali hatályú felmondást, amely esetén Ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az a Szolgáltató súlyos szerződésszegésére vezethető vissza.

9./ Bármely Szerződő fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Ügyfél nem fizeti meg határidőben a szolgáltatási díjat vagy annak egy részét; ha bármely szerződő fél vállalását nem teljesíti vagy más szerződésszegő magatartást tanúsít és azt felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve szünteti meg; ha bármely fél a teljesítést jogellenesen megtagadja. Szolgáltató a megfizetett szolgáltatási díj visszafizetésére nem köteles.

10./ Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a szolgáltatási díjvisszafizetés terhe nélkül különösen, ha:

 1. az Ügyfél bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatás további teljesítését megtagadni;
 1. az Ügyfél a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, nem teljesítése azonnali hatályú felmondási oknak minősül és Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani;
 1. az Ügyfél az egyes konzultációkra, személyes találkozókra, edzésekre, az utánkövetési időszak egyeztetésére vagy annak folyamán nem jelentkezik a jelen szerződésben meghatározott módon és időben Szolgáltatónál, illetve a Szolgáltatóval egyeztetett konzultációkon nem jelenik meg időben vagy a megfelelő helyszínen.  Ha Ügyfél Szolgáltató útmutatásaira, kérdéseire nem, vagy nem a felek által közösen meghatározott határidőben válaszol vagy bármely más okból – pl. Ügyfél hozzáállásából, életviteléből, huzamos érdektelenségéből, bizalmatlanságából stb. – kifolyólag Szolgáltató számára a közös munkát jelentősen megnehezíti, bármely mértékben késlelteti vagy azt lehetetlenné teszi. Ugyanezen jelen pontban foglalt okokból kifolyólag jogosult Szolgáltató a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Ügyfél magatartása Szolgáltató más megbízásait lényegesen megnehezíti, bármely mértékben késlelteti vagy azok teljesítését lehetetlenné teszi (pl. ha Ügyfél magatartására – késedelmes válaszadás, késedelmes időpont egyeztetés, indokolatlan mértékű kapcsolattartási és rendelkezésre állási igény stb. – Szolgáltató egyes, más munkafolyamatait és kötelezettségeit negatívan befolyásolja.).

11./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Ügyfél részéről az Ügyfél által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

12./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 1. Felhasználási feltételek, titoktartási kötelezettség, szerzői jogi védelem

1./ Szolgáltató által Ügyfél részére küldött szolgáltatás csomag bármely része és a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. A szolgáltatás csomag bármely része, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

2./ Az 1./ pontban foglalt eseteken kívül a szolgáltatás csomag bármely része, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (pl. táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel, személyi edzéssel, fizikai közérzetjavító tevékenységgel, életvezetéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.

3./ Ügyfél a jelen szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás minden elemének tartalma vonatkozásában, harmadik személynek sem a szolgáltatás csomag bármely részét, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányokat, információkat, a konzultáción és tanácsadáson elhangzottakat harmadik félnek szóban vagy írásban, megtekintésre vagy másolásra nem adhatja ki, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, internetre nem töltheti fel, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.

4./ Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármely részének illetéktelen felhasználásáról, bármely nemű megosztásáról, amely Ügyfél szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy Ügyfelet jelen szerződés alapján a szellemi termék értékének, továbbá Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezi akként, hogy a szellemi termék értékét és a szolgáltatás harmadik személy vagy nyilvánosság számára történő közzétételével okozott kár megtérítésének értékét kártérítés jogcímén érvényesíti Ügyféllel szemben. Szolgáltató a jelen pontban foglalt kártérítés összegét az okozott kárral arányosan, azonban legalább 1.000.000,- Ft-ban, azaz egymillió forintban állapítja meg, amely kártérítési kötelezettséget és annak mértékét Ügyfél a jelen szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen pontban foglalt kártérítés teljesítése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megváltását vagy megvásárlását, így azzal egyidejűleg Szolgáltató jogosult Ügyfelet a további magáncélon kívüli felhasználástól, valamint harmadik személyeket a szerzői mű bármely célú és jellegű felhasználásától eltiltani. Szolgáltató emellett nem vállal felelősséget a szerzői műben szereplő adatok, illetve információk jogosulatlan célú felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

5./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

 1. Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat

1./ Ügyfél a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Ügyfél a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

2./ Szolgáltató bármely, Ügyféltől kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Ügyfél kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

3./ Szolgáltató kizárólag Ügyfél erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával jogosult felhasználni Ügyfélnek a szolgáltatásnyújtás során – az utánkövetési időszak alatt – készített és Szolgáltató részére továbbított fejlődéséről készült képeket.

4./ Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelét, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során Ügyfél hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Ügyfél) személyes és egészségügyi adatait az alábbi feltételekkel és célból:

a) kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév; számlázási adatok (számlázási cím); telefonszám; e-mail cím; életkor, magasság, testsúly; korábbi betegség műtét ténye; sportelőzmények; jelentkezéskori egészségi állapot; ételallergia, életérzékenység ténye; napi, heti életritmus; az érintett szolgáltatással elérni kívánt célja; az érintett által megjegyzés rovatban esetlegesen feltüntetett egyéb személyes adat; a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb adat, amely, a szolgáltatás jellegéből adódóan, az érintett egészségének biztonsága és a kezelés biztonsága érdekében magában foglalhat további egészségügyi adatokat is.

b) az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink megfelelő kiválasztása, ajánlás nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása, kapcsolattartás.

c) az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtásáig; jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban foglalt ideig; illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

d) az adatkezelés jellege és célja: adatkezelő tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás megvalósítása, megfelelő szolgáltatáscsomag elkészítése az érintett Ügyfél részére.

e) az érintettek kategóriái: Szolgáltató Ügyfelei.

5./ A különleges (egészségügyi) adatok kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések és tájékoztatás:

a) az Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett személy, a személyes és különleges (egészségügyi) adatait kizárólag Szolgáltató részére a Szolgáltató weboldalán közzétett megrendelő lap kitöltésével és a Szolgáltató által küldött kérdőív kitöltésével, az abban foglalt egészségügyi állapotra és testmértékekre irányadó kérdések megválaszolásával és a vonatkozó egészségügyi dokumentumok megküldésével Szolgáltató, mint adatkezelő számára megismerhetővé teheti, adatkezelő tájékoztatása és szolgáltatás nyújtása céljával. A különleges (egészségügyi) adatok, dokumentációk felvétele, tárolása és kezelése érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtásának része. Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át. Szolgáltatót, mint adatkezelőt a személyes és különleges (egészségügyi) adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató a kapott különleges (egészségügyi) adatokat saját rendszerében, zártan kezeli, azokat más adatfeldolgozónak, harmadik személynek saját szolgáltatása céljából nem adja ki, azokat kizárólag az érintett személy (Ügyfél) erre irányú kifejezett és egyértelmű, írásbeli kérése és egyértelmű hozzájárulása birtokában továbbítja.

b) Szolgáltató az érintett (Ügyfél) hozzájárulását különleges (egészségügyi) adatai kezeléséhez minden esetben a megrendelés leadása, majd a kérdőív megküldésével egyidejűleg, a jelen fejezetben foglalt és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás megismerésére történő figyelemfelhívással kéri, amely hozzájárulás megadását Ügyfél az egészségügyi kérdőív kitöltésével és a szükséges egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumok megküldésével jelez Szolgáltató felé.

c) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása annak jellegéből adódóan kizárólag a megrendelő lapon, a kérdőíven és külön dokumentumokban meghatározott különleges (egészségügyi) adatainak ismeretében lehetséges, így amennyiben nem járul hozzá ezen adatok Adatkezelő részére való továbbításához és kezeléséhez, úgy a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

8./ Szolgáltató adatfeldolgozó partnerei: Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli az Ügyfél számlázási adatait és továbbítja azt harmadik személy adatfeldolgozó partnernek minősülő számlázási szolgáltató részére és könyvelő adatfeldolgozó partner részére. Az adatfeldolgozó partnerek adatkezeléssel kapcsolatos további információkat Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában talál.

9./ A Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes és különleges adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes és különleges adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

10./ Szolgáltató teljes körű adatkezelési tevékenységét, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

 1. Záró rendelkezések

1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.

2./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül azzal, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján szolgáltató minden szolgáltatás csomagja egyedi és személyre szabott termékcsomagokat (személyre szabott étrend, személyre szabott edzésterv, személyre szabott életvezetési tanácsok) tartalmaz, az olyan, amelyet egyértelműen a fogyasztó Ügyfél személyére szab Szolgáltató, így Ügyfél a Korm. rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja.

3./ Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

4./ Szavatossági igény érvényesítése: Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatás megrendelése időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult a szolgáltatás nyújtás megkezdésének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül  Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

6./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Ügyfél erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).

7./ A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszám: (1) 450-2598; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen,  postai úton vagy e-mailben.

8./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.

Általános Szerződési Feltételek letöltése